Dockview – Xem trước của ứng dụng như trên Win 7

Mar 12, 2017
Lifestyle
0 0

DockView cung cấp thêm chức năng cho Dock của Mac OS, ứng dụng sẽ giúp bạn khi đưa chuột vào các icon đang mở trên thanh Dock hoặc ấn tổ hợp phím CMD + Tab

sẽ hiện lên một cửa sổ xem trước giống như win 7. Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy được những cửa sổ ứng dụng nào mà bạn đang mở và dễ dàng tìm thấy cửa sổ của ứng dụng mà bạn cần đến

Các tính năng chính

– Xem trước trực tiếp: Cửa sổ xem trước sẽ tự động làm tươi liên tục giúp bạn có thể xem trước các cửa sổ ứng dụng.

– Tuỳ chỉnh: Bạn có thể thay đổi kích thước của cửa sổ ứng dụng xem trước, hoặc là thay đổi kiểu xem, DockView có 6 kiểu xem tất cả

– Biểu tượng Dock icon: DockView hỗ trợ thêm các biểu tượng lên các icon trên thanh Dock giúp bạn biết được với ựng dụng đó có mấy cửa sổ đang được mở.

– Kích hoạt cửa sổ ứng dụng: Bạn có thể kích hoạt cửa sổ ứng dụng từ cửa sổ xem trước

– Đóng cửa sổ ứng dụng: Bạn có thể dễ dàng đóng cửa sổ ứng dụng từ cửa sổ xem trước

– Không thay đổi file hệ thống: DockView không thay đổi lại Dock của Mac OS hoặc là bất kỳ file hệ thống nào

Điều khiển ứng dụng:

– Bạn có thể tạm dừng, chơi, hoặc là bỏ qua bài hát từ cửa sổ xem trước của iTunes

Tham khảo thêm  Magic Window - Ứng dụng thay đổi Wallpaper và Screensaver

– Bạn có thể xem các sự kiện từ cửa sổ xem trước của iCal

– Bạn có thể sử dụng chức năng chơi hoặc tạm dừng ở cửa sổ xem trước của QuickTime

– Bạn có thể sử dụng chức năng bỏ qua, chơi hoặc tạm dừng ở cửa sổ xem trước của VLC

– Bạn có thể sử dụng chức năng “Get Mail” từ cửa sổ ứng dụng của Mail

dockview2

Download

http://www.fshare.vn/file/TCJS571F9T/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.