Dragon Responsive Email Designer – Công cụ thiết kế Email HTML responsive design

Jun 4, 2017
Developer
0 0

Dragon Responsive Email Designer giúp bạn tạo các email đẹp cho bất kỳ thiết bị nào! Thiết kế dạng kéo và thả dễ dàng, trực quan, bạn không viết bất kỳ dòng code nào, các email có thể duyệ trên bất kỳ thiết bị nào. Với xu thế responsive design thì Dragon Responsive Email Designer  là công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong việc thiết kế Email 1 cách chuyên nghiệp nhất

REQUIREMENTS
OS X 10.9 or later, 64-bit processor

Dragon_Responsive_Email_Designer_v2.70 2

https://www.fshare.vn/file/676Y5HR54VRZ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Mail Master - Phần mềm thiết kế Email HTML chuyên nghiệp
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.