Goka macone

Draw.io – Công cụ vẽ biểu đồ, sơ đồ tư duy cực xịn

07/06/2022
BEST APP
3 0

Draw.io cho phép tạo nhiều loại sơ đồ tư duy với quy mô khác nhau sử dụng cho mục đích học tập và công việc, nhiều công cụ có sẵn để chèn vào sơ đồ như hình bầu dục, chữ nhật, chèn mũi tên, ký hiệu…

Các sơ đồ tư duy sẽ thể hiện được chi tiết nhất các ý tưởng, kế hoạch, quy trình dự án của bạn, giúp bạn hình dung và thực hiện tốt hơn khi bước vào thực tế, đặc biệt, dữ liệu có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào.

Các tính năng chính:

draw.io is The easiest way for Confluence teams to collaborate using diagrams

The leading solution for Confluence.

More installs than all the others, combined.

Best-in-class security.

Be more productive in no time

No other diagramming app can match the speed with which you get started. Intuitive and powerful, it just gets out of your way.

Communicate visually with the right diagram

Build flowcharts, UML and process diagrams, ERDs, org charts, mindmaps and much more – draw.io is made to make you look good.

Build with your team together, in one place

draw.io is designed for teams using Confluence, with unique features like Confluence-native collaborative editing.

Enterprise grade privacy

Full control of data residency.

Only you can access your data.

No trackers, nothing injected.

Data only stored in Confluence.

One-click migration

One-click import of Gliffy.

Import and export Visio.

Easy migration from Lucidchart.

Embed from Google Drive and OneDrive.

The only trusted solution for Confluence Data Center

draw.io for Confluence Data Center is the only actively developed solution for DC.

Privacy is in our DNA, we understand what behind the firewall really means.

 

HomePage drawio-app.com/

draw.io 14.9.6_Intel [Bản dành cho Intel]

www.fshare.vn/file/SGK718S2KHD5

draw.io 14.9.6_M1 [Bản dành cho M1]

www.fshare.vn/file/1KF9N8WLZV5S

draw.io 15.1.3 Intel [Bản dành cho Intel]

www.fshare.vn/file/T776Y36E59N8

Draw.io 15.2.7 Intel

www.fshare.vn/file/4PW4LBLPH1GV

Draw.io 15.2.7_M1 [Bản dành cho M1]

www.fshare.vn/file/D1QC9XQJ9DUV

draw.io 15.3.8_intel

www.fshare.vn/file/EB1W719VHEB2

draw.io 15.3.8_M1

www.fshare.vn/file/VAF3TK5OO6JY

draw.io 15.4.0 Intel

www.fshare.vn/file/6TCYKM8Z2XBH

draw.io 15.4.0 M1

www.fshare.vn/file/CLPJCPAZV5R5

draw.io 15.7.3 x64 [Cho Intel]

www.fshare.vn/file/7L7UE58HFDDG

draw.io 15.7.3 arm64[Cho M1]

www.fshare.vn/file/4AU3MM1YG2Q6

draw.io 15.8.4 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/RZGX6QW149M6

draw.io 15.8.4 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/JQTL83I19ZYJ

draw.io 15.8.7 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/X5MG51FSGK72

draw.io 15.8.7 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/NIBQI4OTTE7K

draw.io 16.0.0 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/HWU773J9BIE8

draw.io 16.0.0 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/8JRWZYKNBBDM

draw.io 16.1.2 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/1TR4ZFSGOO6J

draw.io 16.1.2 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/WDUWQQ5APGTH

draw.io 16.4.0 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/L9AAETNID1QD

draw.io 16.4.0 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/OCCI8BN36BQJ

draw.io 18.0.1 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/XPJ9CQDCEMQK

draw.io 18.0.1 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/7RX4HSAQLF6A

draw.io 18.0.4 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/UDW972B7S2P1

draw.io 18.0.4 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/V19UBQI1B6QV

draw.io 18.1.3 arm64 [M1]

www.fshare.vn/file/PW4LDRIYZV6U

draw.io 18.1.3 x64 [intel]

www.fshare.vn/file/A95NLPI7873J

draw.io 19.0.0 arm64 [Apple Silicon]

www.fshare.vn/file/WVE2TMG2P5BU

draw.io 19.0.0 x64 [Intel]

www.fshare.vn/file/H3OV3J5VOJCU

Lưu ý cần đọc
  • Thắc mắc và lỗi tham gia MacLife Group. Cộng đồng sẽ HỖ TRỢ RẤT NHANH
  • Để cài được ứng dụng ngoài App Store bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.
  • Một số (rất ít) phần mềm yêu cầu thêm tắt SIP các bước tắt SIP bạn làm theo hướng dẫn ở đây
Vender
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Để lại suy nghĩ, bình luận của bạnx
()
x