Duplicate Photos Fixer Pro – Tìm và xoá ảnh trùng lặp

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Duplicate Photos Fixer Pro is an ultimate photos fixing tool that smoothly scans and deletes duplicate or similar photos depending on the matching level you choose. This captivating tool works with photos from Photos and iPhoto, along with photos from external

storages and your system’s hard drives as well. Free up ample of disk space by deleting a large number of similar and duplicate photos in just a click!

Duplicate Photos Fixer Pro works like a charm and has the ability to detect duplicate and similar photos wherein:
• You click photos of the same scene in quick succession to capture the perfect shot
• Your photos are scattered all over the system, external storage devices, Photos and iPhoto and hard drives
• You clutter the system by creating backups of pictures and now want to remove the junk

Why use Duplicate Photos Fixer Pro?
• Drag-and-Drop Folders/Photos
Simply drag and drop folders to easily scan for photos inside them. You can add more photos from your Photos and iPhoto library and other folders as well.

• Custom Comparison Settings
You can fully customize your comparison settings out of the available methods by adjusting the settings according to your requirement, regardless of the image size or format.

Duplicate Photos Fixer Pro 1.8.1

https://www.fshare.vn/file/NKM7S64RBZQH

Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Power photos - Quản lý, tìm, loại bỏ ảnh trùng lặp trong app Photos

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.