DxO PhotoLab ELITE Edition – Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Jan 10, 2020
Graphics & Design
1 0

DxO PhotoLab là tên gọi mới của phần mềm DxO OpticsPro công cụ giúp nâng cao chất lượng các bức ảnh được nhà sản xuất làm theo các yêu cầu của những nhiếp ảnh gia. Giao diện của DxO PhotoLab gồm rất nhiều công cụ tự động, tính năng mạnh mẽ để chuyển hóa các bức ảnh có định dạnh RAW và JPEG.

Tên mới này phản ánh chính xác hơn phần mềm của chúng tôi là dành cho và sẽ giúp khách hàng mới tham gia vào gia đình DxO mà bạn đã thuộc về.
Không, sẽ không có DxO OpticsPro 12 vì tên của phần mềm bây giờ là DxO PhotoLab.
Sự khác biệt chính giữa DxO OpticsPro và DxO PhotoLab là gì ngoài sự điều chỉnh cục bộ?
Xóa:

  • Công cụ MPCB (=?) Trong phiên bản Mac
  • Hỗ trợ tệp RAW cho Fuji S3, S5 và S100FS (Super CCD) không còn được đảm bảo trong DxO PhotoLab: tuy nhiên, JPEG vẫn được hỗ trợ

Thay đổi:

  • Công cụ chỉnh sửa độ mềm của Lens DxO đã được đổi tên thành DxO Lens sharpness

DxO_PhotoLab_ELITE_Edition_1.2.1.79

https://www.fshare.vn/file/RYBA97WRR9OG

DxO_PhotoLab_ELITE_Edition_1.2.3.8

https://www.fshare.vn/file/NN4BYN1WADO1

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.1.1.17

https://www.fshare.vn/file/EQ9QOYG65XZU

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.1.2.20

https://www.fshare.vn/file/3J6Y5GJ5SBXF

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.1.2.25

https://www.fshare.vn/file/H5WUAJL2AYPF

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.2.0.27

https://www.fshare.vn/file/RNSNN1YFZEP5

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.2.1.30

https://www.fshare.vn/file/3DEKEXBG3P47

DxO PhotoLab 2.2.3.36

https://www.fshare.vn/file/NNZSQ1LM5IXS

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.3.0.38

https://www.fshare.vn/file/T8E3W2AXN5IS

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.3.1.41

https://www.fshare.vn/file/O2YCKKUAJM8X

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.3.1.43

https://www.fshare.vn/file/SIZ38L11UWRU

DxO PhotoLab 2 ELITE Edition 2.3.2.44

https://www.fshare.vn/file/G663LG6BQGSC

DxO PhotoLab 3 ELITE Edition 3.0.0.21

https://www.fshare.vn/file/3LG8JOJCTVOG

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.3.3.47

https://www.fshare.vn/file/7UDZO5C342NT

DxO_PhotoLab_2_ELITE_Edition_2.3.3.47_CR2

https://www.fshare.vn/file/WZ1UXT1GWXQK

DxO_PhotoLab_3_ELITE_Edition_3.0.0.21_CR2

https://www.fshare.vn/file/HXYQI1FP3X7W

 DxO_PhotoLab_3_ELITE_Edition_3.0.1.23

https://www.fshare.vn/file/G9LYTY23YBG1

DxO_PhotoLab_3_ELITE_Edition_3.1.0.27

https://www.fshare.vn/file/IZ6JYYLU9EW5

DxO_PhotoLab_3_ELITE_Edition_3.1.1.31

https://www.fshare.vn/file/V9ADRGR42NU2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  DxO Optics Pro - Chỉnh sửa và nâng cao chất lượng ảnh

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.