EazyDraw – Tiện ích đồ họa 2D

Jan 3, 2020
Graphics & Design
1 0

EazyDraw for Mac là chương trình phát triển và chỉnh sửa đồ hoạ dành cho người dùng Mac, cung cấp bộ công cụ đầy đủ để tạo các bản vẽ đơn giản, phi đồ hoạ, sơ đồ kỹ thuật và hình minh hoạ như biểu tượng, logo. Tính năng chỉnh sửa và vẽ vector hỗ trợ bạn hoàn thành tất cả các loại dự án và tạo đồ hoạ chuyên nghiệp dễ dàng.

EazyDraw_9.1.2

https://www.fshare.vn/file/BV73LDV2B4C5

EazyDraw_9.1.7

https://www.fshare.vn/file/JBPC9ZZO4BZP

EazyDraw_9.1.8

https://www.fshare.vn/file/WM7T8DXBICWA

EazyDraw_9.3.1

https://www.fshare.vn/file/FHTGHUGIUIRZ

EazyDraw_9.3.2

https://www.fshare.vn/file/JQUS52KDW6VL

EazyDraw_9.3.4

https://www.fshare.vn/file/8JPOZN1W6WSW

EazyDraw_9.5.0

https://www.fshare.vn/file/ETLAERGQYDP6

EazyDraw_9.5.2

https://www.fshare.vn/file/INESIUHK4NMX

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.