Enfocus PitStop Pro 2020 – Chỉnh sửa, in file PDF chuyên nghiệp

May 31, 2020
MAC APPLICATION
0 0

Enfocus PitStop Pro là phần mềm xuất bản và nghệ thuật đồ họa chuyên nghiệp, hoạt động trong việc chỉnh sửa, sửa lỗi và xem trước (để in) các tệp PDF.

Nó hoạt động như một bổ trợ cho Adobe Acrobat , cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để làm việc với các tệp PDF bao gồm: Kiểm tra tệp PDF của bạn để biết các vấn đề và tự động sửa các vấn đề phổ biến nhất, chỉnh sửa thủ công hầu hết mọi thứ trong tệp PDF trực tiếp từ Adobe Acrobat .

Yêu cầu: macOS 10.11 trở lên

Hướng dẫn cài đặt và Cr4ck

Enfocus PitStop Pro 2020 Build 1122552

https://www.fshare.vn/file/O5FDDHZ9ZYMY

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  PDF Creator Master - Phần mềm tạo File PDF
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.