Enolsoft PDF Compressor – Phần mềm nén file PDF

Jan 10, 2020
MAC APPLICATION
1 0

Với Enolsoft PDF Compressor  bạn có thể giảm kích thước file PDF một cách tối đa chỉ với 1 Click.

Nếu máy bạn đang lưu trữ rất nhiều file PDF, Enolsoft PDF Compressor  có thể tiết kiệm giúp bạn khá nhiều không gian ổ cứng, hoặc đơn giản bạn có thể dùng Enolsoft PDF Compressor  để giảm dung lượng file PDF để gửi file qua mail được dễ dàng hơn. Phần mềm hoàn toàn tự động và không làm giảm chất lượng file file PDF

Enolsoft_PDF_Compressor_3.0.1

https://www.fshare.vn/file/L7VIOMTZ9ZZM

Enolsoft_PDF_Compressor_3.1.0

https://www.fshare.vn/file/3KDW4J3LEXAC

Enolsoft_PDF_Compressor_3.3.0

https://www.fshare.vn/file/MRQ579F4Y94J

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  PDF Squeezer - Phần mềm nén file PDF hiệu quả

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.