Enolsoft PDF Creator – Ứng dụng tạo file PDF chuyên nghiệp

Jan 10, 2020
MAC APPLICATION
4 0

Enolsoft PDF Creator giúp bạn tạo file PDF rất đơn giản chỉ với 3 bước. Bạn có thể tạo file PDF từ các định dạng như: DOCX, EPUB, Text, PPTX, CHM, RTFD, HTML, JPG, PNG, GIF, TIFF…

Enolsoft_PDF_Creator_3.0.1

https://www.fshare.vn/file/4K7YZSS9LYQM

Enolsoft_PDF_Creator_4.2.0

https://www.fshare.vn/file/Y8WL28OFUPRF

Enolsoft_PDF_Creator_4.4.0

https://www.fshare.vn/file/XDRHR7CW99BF

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Movavi PDF Editor - Xem, chỉnh sửa, gộp file PDF

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.