EverWeb – Phần mềm thiết kế giao diện Web

Jun 24, 2020
Developer
1 0

EverWeb là phần mềm thiết kế giao diện trang web, bất kì ai cũng dễ dàng sử dụng nó một cách dễ dàng chỉ cần kéo và thả.

Tính năng của phần mềm:

  • Hỗ trợ tích hợp cho Google Fonts. Chỉ cần cài đặt phông chữ bạn muốn sử dụng và EverWeb sẽ giúp bạn thiết kế chúng
  • Thêm các hình thức liên lạc để khách hàng truy cập có thể gửi tin nhắn từ trang web của bạn
  • Tích hợp với Goole Map giúp khách hàng có thể tìm thấy cửa hàng của bạn một cách dễ dàng
  • Chỉ cần chọn tệp âm thanh MP3 và EverWeb sẽ đảm bảo rằng khách truy cập của bạn có thể nghe thấy khi họ truy cập trang web của bạn
  • Hoàn toàn tương thích với tất cả các trình duyệt và trình duyệt web, bao gồm cả Internet Explorer và thiết bị di động

EverWeb_2.9

https://www.fshare.vn/file/QNRNO5GK718S

EverWeb_2.9.1

https://www.fshare.vn/file/1FQ9QOXEUS67

EverWeb_3.0.2

https://www.fshare.vn/file/MJIPSJ2EJ62G

EverWeb_3.0.3

https://www.fshare.vn/file/XM1XG51GWXPG

EverWeb_3.0.6

https://www.fshare.vn/file/JIPQC6K17L6R

EverWeb_3.1

https://www.fshare.vn/file/PLJM817OH4UP

EverWeb_3.1.7

https://www.fshare.vn/file/J3HVSY8Z1W4M

EverWeb_3.2

https://www.fshare.vn/file/T8CPCCCFTMBF

EverWeb_3.3

https://www.fshare.vn/file/ZRI1A4EEKBN4

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.