Explaindio Video Creator Pro – Phần mềm đơn giản để tạo ra những Video chuyên nghiệp

Mar 18, 2017
MAC APPLICATION
1 2
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Có khá nhiều phần mềm chỉnh sửa Video mình đã up ở Maclife.vn từ đơn giản tới chuyên nghiệp như: Adobe Premiere CC, affter Effect, VideoMakerFX… Hôm nay mình giới thiệu thêm 1 phần mềm đơn giản nhưng có thể cho ra những Video chuyên nghiệp, đó là Explaindio Video Creator Pro

Bài Review chi tiết về phần mềm các bạn có thể đọc tại đây: http://bestvideoeditingsoftware.net/explaindio-video-creator-review-pros-cons/

Overview

The #1 Animation, Doodle Sketch, and Motion Video Creation Software.
How To Create Attention-Grabbing Professional-Looking 2D & 3D Marketing, Explainer & Training Videos in Just Minutes!
CAPTIVATE…ENGAGE…EXPLAIN
Make Amazing Professional 2D & 3D Animated, Doodle Sketch, and Motion Videos in Minutes
Easy & Intuitive
Just pick the object & action from library, and combine them with your own videos, images, and audio.
Match Your Message to a Style
2D & 3DAnimated, Doodle Sketch, Whiteboard, and Full Motion Videos with custom eye-catching transitions & on-screen effects.
Unlimited Commercial Use Available
Get commercial license option to create videos also for your clients.

Just a few new Explaindio 3.0 features:
● Multiple Animations At The Same Time
● Full Multi-Timeline Editing
● Full 3D Animations
● Import Of External 3D Elements
● 3D Models And Animation Customization
● 180+ Pre-Made Text Animation
● 140+ Pre-Made Video, Image, Doodle Objects Animations
● Easy Video Creation Wizard
● Keyframe Animation
● New Built-In Transitions
● Import Videos In Most Popular Format Like AVI, WMV, FLV, MOV, And MP4
● Youzign And Pixabay Integration

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.