FabFilter Total Bundle – Plugin thu âm chuyên nghiệp

Mar 10, 2019
MAC APPLICATION
0 0

FabFilter Total Bundle  là phiên bản mới nhất phục vụ cho mọi người trong quá trình làm nhạc: Mixing, Mastering…

Dưới đây là một số tính năng đáng chú ý mà bạn sẽ trải nghiệm với FabFilter Total Bundle v2017:

* FabFilter Micro – v1.19
* FabFilter One – v3.30
* FabFilter Pro-C 2 – v2.07
* FabFilter Pro-DS – v1.11
* FabFilter Pro-G – v1.21
* FabFilter Pro-L 2 – v2.02
* FabFilter Pro-MB – v1.18
* FabFilter Pro-Q 3 – v3.10
* FabFilter Pro-R – v1.05
* FabFilter Saturn – v1.19
* FabFilter Simplon – v1.29
* FabFilter Timeless 2 – v2.29
* FabFilter Twin 2 – v2.29
* FabFilter Volcano – v2.29

All plug-ins:
Plug-in date for full compatibility with Mac hosts created specifically for MacOS 10.14 (Mojave), and Logic Pro 10.4.4, running under MacOS 10.14.0 or 10.14.1. Previously, this could lead to a completely black plugin interface

FabFilter.Total.Bundle.v2019.02.19

https://www.fshare.vn/file/BU4PZJHJYYLT

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Cubase - Phần mềm biên tập âm thanh chuyên nghiệp
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Chao ad,

    Rat cam on da tra loi cho minh, hien tai minh da patched va vo phan mem mo len no hoi license, file patched ko co axx trong khi minh xai 64bit, nhu o 32bit thi cung pactched va co serial key cho tung plugin cua bo buddle nay.

    Tii May 18, 2020 6:25 pm Reply
  • khong co serial key

    Tii May 18, 2020 6:10 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.