File List Export – Phần mềm tạo danh sách chi tiết các file trong thư mục

May 31, 2020
MAC APPLICATION
0 0

File List Export giúp bạn tạo danh sách tất cả các file (bao gồm các thông tin chi tiết như tên file, ngày tạo, dung lượng file, mã MD5..) và save lại thành 1 file dùng cho mục đích nào đó của bạn

Chi tiết các bạn có thể xem video sau:

Phần mềm cực kỳ hữu ích cho các bạn hay chia sẻ file trên mạng

Các thông tin chi tiết được export bao gồm:

 1. File name
 2. Date modified
 3. Date created
 4. Kind
 5. Size
 6. Path (the location of the file)
 7. Comments
 8. Tags
 9. Version
 10. Pages
 11. Authors/Artist
 12. Title
 13. Album
 14. Track NO
 15. Genre
 16. Year
 17. Duration
 18. Audio BitRate
 19. Audio Encoding Application
 20. Audio Sample Rate
 21. Audio Channels
 22. Dimensions
 23. Pixel Width
 24. Pixel Height
 25. Total Pixels
 26. Height DPI
 27. Width DPI
 28. Color Space
 29. Color Profile
 30. Alpha Channel:
 31. Creator
 32. Video Bit Rate
 33. Total Bit Rate
 34. Codecs
 35. md5
 36. sha256

File_List_Export_2.4.2

https://www.fshare.vn/file/MEUT8HD7M7TC

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Ondesoft Screen Rulers - Đo kích thước của vật bất kỳ ngay trên màn hình Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.