Fileloupe – Trình xem Media gọn nhẹ nhưng mạnh

Sep 11, 2019
MAC APPLICATION
0 0

 Fileloupe cung cấp cho bạn giải pháp để duyệt ảnh, xem video, xem tệp PDF và xem trước tài liệu trên máy Mac của bạn một cách nhanh, dễ, và hỗ trợ nhiều thể loại file

Điểm đặc biệt của Fileloupe là xem trước rất nhanh, hiện đầy đủ thông tin của file, và hỗ trợ xem nhanh nội dung của thư mục.

Fileloupe_1.7.1

https://www.fshare.vn/file/9JOJBRJ72DI3

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  WidsMob Viewer - Trình xem ảnh tiện dụng trên Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới