Flux – Công cụ hỗ trợ thiết kế website

Nov 1, 2017
Developer
0 0

Flux là một phần mềm thiết kế web XHTML và CSS tiên tiến. Bạn có thể làm Web 2.0, AJAX, và hầu hết các thứ khác phù hợp với thuật ngữ. Flux có các tính năng sau:

Kéo và thả để thiết kế của các thành phần của trang web, bạn có thể làm hầu như bất cứ điều gì mà không cần biết về XHTML / CSS. Nhưng bạn có thể can thiệp vào mã nếu bạn muốn.
Áp dụng hiệu ứng  cho hình ảnh từ bên phải trong Flux.
Chèn javascript dễ dàng
Nhúng Phim Quicktime, Flash và các đối tượng khác.
Chỉnh sửa các trang web trực tiếp từ FTP và SFTP


Tạo toàn bộ trang web trong trình soạn thảo WYSIWYG, nhập XHTML hoặc một chút của cả hai. Bạn có thể sử dụng một trong các mẫu được cung cấp để giúp bạn bắt đầu, hoặc chỉ cần nhìn chằm chằm sáng tạo tại một trang trống.

REQUIREMENTS

OS X 10.11 or later, 64-bit processor

Flux 7.1.0

https://www.fshare.vn/file/MESK5PTTBTWU

Flux 7.1.6

https://www.fshare.vn/file/S79EZKJQTK4N

Flux_7.1.11

https://www.fshare.vn/file/J2DENU19ZXEX

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Wolf Website Designer - Ứng dụng hỗ trợ xây dựng responsive Web sites
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.