Folder Tidy - Giúp bạn tổ chức thư mục gọn gàng hơn - Apps, Games, Tips for macOS

Folder Tidy – Giúp bạn tổ chức thư mục gọn gàng hơn

Aug 21, 2019
Lifestyle
1 0

Với những bạn hay để dữ liệu hay dùng trên Desktop, sẽ có 1 ngày Desktop của bạn chi chít những file và thư mục. Folder Tidy sẽ giúp bạn tổ chức lại dữ liệu 1 cách hoàn toàn tự động

Phần mềm sẽ tự động phân tích các File theo từng loại: tài liệu, tệp văn bản, hình ảnh, video hoặc mã nguồn của ứng dụng… sau đó phần mềm sẽ chuyển các File hoặc Folder theo từng thư mục tương ứng

Folder_Tidy_v2.7.0

https://www.fshare.vn/file/G4X3B1YIBUZ5

Folder_Tidy_v2.7.4

https://www.fshare.vn/file/96VOFVUE3X95

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  DEVONthink Personal - Tổ chức dữ liệu chuyên nghiệp

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới