FontLab – Phần mềm thiết kế Font trên Mac

May 21, 2020
Developer
2 0

FontLab VI  là phần mềm thiết kế font chữ mới nhất của hãng FontLab, đây là phiên bản mới nhất với nhiều tính năng cải tiến vượt trội. Phiên bản FontLab VI cho macOS được cập nhật rất nhiều tính năng mới. Nếu Fontself tích hợp vào Illustrator như 1 plugin thì Fontlab có thể làm việc độc lập

 • Open and export:
  • OpenType-PS/CFF (OTF)
  • OpenType TT / TrueType (TTF)
  • Variable OpenType TT (TTF+gvar)
  • Color OpenType (TTF+SVG, +COLR, +CBDT, +sbix)
  • PostScript Type 1 (PFB/PFA)
  • Web fonts (WOFF2, WOFF, EOT)
  • FontLab (VFB, VFC, VFJ)
  • UFO
  • designSpace
 • Import only:
  • BitFonter Photofont (PHF+PNG, +SVG)
  • Fontographer (FOG)
  • Glyphs
  • Ikarus
  • and any of the above in ZIP files

FontLab VI 6.1.3 (7002)

https://www.fshare.vn/file/D5C32TONWCN2

FontLab_7_7.0.0.726

https://www.fshare.vn/file/CEMM36E5BV6W

FontLab_7_v7.0.1.7276

https://www.fshare.vn/file/9T62GTITBRQ1

FontLab_7_7.0.2.7334

https://www.fshare.vn/file/H79G7E452MM3

FontLab_7_7.1.1.7380.0

https://www.fshare.vn/file/WRRAU3OTSAPF

FontLab_7_7.1.1.7383.0

https://www.fshare.vn/file/7PQ9T2LKRSHP

FontLab_7_7.1.2.7415

https://www.fshare.vn/file/8KUBRKDRHTE9

FontLab_7.1.2.7432

https://www.fshare.vn/file/MKM8XQLHEAVD

FontLab_7_7.1.2.7436

https://www.fshare.vn/file/R7IMBFVXQKE2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Fontself Maker - Phần mềm tạo Font chữ kết hợp với Illustrator
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.