Freeze Frames: Comic Pack V3 – hiệu ứng Comic cho Video

Nov 30, 2019
DESIGN ASSET
0 0

Freeze Frames: Comic Pack V3 – Template đang được bán trên chợ videohive với giá $33.

NEW! We’ve updated the project and radically simplified the way you can apply the styles to your videos! In much less time with little effort you can turn your boring intro movie into a hollywood like freeze frame intro

Thông tin chi tiết:

  •  Độ phân giải: 1920 x 1080
  • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5
  • No Plugins
  • Chi tiết xem tại đây: Videohive

VH.11991512-freeze-frames-comic-pack-v3

https://www.fshare.vn/file/2YFX3EHXXN4E

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Motion 5.3.1 - Ứng dụng tạo hiệu ứng chuyên nghiệp của Apple

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.