FSMonitor – Xem chi tiết các thay đổi trên tệp

Sep 29, 2019
Business
0 0

FSMonitor giúp bạn xem được chi tiết các thay đổi trong file thông qua 1 biểu đồ dạng infographic rất trực quan. Ứng dụng đặc biệt phù hợp cho các nhà phát triển ứng dụng, các coder…

Tính năng chính:
–  Theo dõi tất cả các thay đổi đối với hệ thống tệp, bao gồm tạo tệp, xóa, thay đổi nội dung, đổi tên và thay đổi thuộc tính
–  Kiểm tra các tệp đã thay đổi với bất kỳ trong bốn chế độ hiển thị được cung cấp
–  Thanh tra để hiển thị loại thay đổi chính xác
–  Lọc danh sách các tệp đã thay đổi theo đường dẫn, danh mục sự kiện hoặc quá trình
Hiển thị các tệp đã thay đổi trong Finder hoặc Terminal

FSMonitor_1.1_(116)

https://www.fshare.vn/file/FP3YBG2NSTFD

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Smooze - Thêm chức năng cho chuột của hãng thứ 3
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.