FTP Server – Tất tần tật ứng dụng của FTP

May 22, 2017
Developer
0 0

Với FTP Server ngoài chức năng cơ bản tương tự như FileZilla (Phần mềm kết nối FTP miễn phí) là giao thức truyền file FTP thường dùng của người làm Web, FTP Server còn có những chức năng khá thú vị như:

  • Trao đổi tập tin giữa máy của bạn với các thiết bị khác (Port dưới 1024 không được hỗ trợ)
  • Biến máy của bạn thành 1 máy chủ FTP và bạn có thể truy cập file từ máy khác thông qua FTP Client khác như FileZilla.

* Features
– Easy to use: you can simply start the FTP service without any additional configuration.
– Configurable: server root, port, anonymous access options are available.
– Built-in authentication.
– Lightweight: FTP Server requires very little resources to run and the app size is relatively small.
– All kinds of regular files supported: folders, documents, photos, movies, apps, backups and other files.
Note: the default document root points to “/Users/*username*/Library/Containers/net.langui.FTPServer/Data/Documents/FTPShare”, you can press Command-G in Finder to go to destination folder.

What’s New in Version 1.2:
– Add an option to show / hide the window on launch

FTP Server 1.2

https://www.fshare.vn/file/5BXF3WYU3J76

FTP Server 1.2.1

https://www.fshare.vn/file/DAZU2GR8INIA

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  ForkLift - File Manager kết hợp FTP Client
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.