Fuel for Pages – Bộ sưu tập Templates cho Apple Pages

Feb 15, 2020
Business
0 0

Fuel for Pages là bộ Add on tuyệt vời dành cho nhưng ai đang có thói quen dùng Apple Pages. Phần mềm cung cấp hơn 600 mẫu Template với hơn 11 chủ đề khác nhau bao gồm:

  • Brochures
  • Business Cards
  • Cards & Invitations
  • Envelopes
  • Flyers
  • Forms
  • Letters
  • Newsletters
  • Reports
  • Resumes

Fuel_for_Pages_2.0

https://www.fshare.vn/file/6PTOP7L6QX81

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Business Mix for Pages 2.1 - Gói template premium cho Pages
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.