Get Backup Pro – Ứng dụng sao lưu dữ liệu trên Mac

May 25, 2020
MAC APPLICATION
2 0

Với Get Backup Pro, phần mềm sao lưu, tệp, nhân bản đĩa và đồng bộ hóa thư mục cho Mac. Sao lưu dữ liệu nhanh chóng, tạo khởi động sao lưu và mã hóa, đồng bộ hóa các thư mục và hài lòng rằng dữ liệu của bạn được lưu trữ an toàn trong trường hợp lỗi hệ thống hoặc mất thông tin.

Get Backuppro 3.4.8

https://www.fshare.vn/file/L95Q1KGD8SY8

BeLight Get Backup Pro 3.4.10

https://www.fshare.vn/file/23ZH4THQZGZD

BeLight Get Backup Pro 3.4.11

https://www.fshare.vn/file/Y1V5S8JRX3EH

BeLight Get Backup Pro 3.4.14

https://www.fshare.vn/file/BO7L8Z1W96VM

BeLight Get Backup Pro 3.4.17

https://www.fshare.vn/file/LXOCBBBESHTC

BeLight Get Backup Pro 3.4.21

https://www.fshare.vn/file/LYRLHASR8HK4

BeLight Get Backup Pro 3.4.22

https://www.fshare.vn/file/WF3VYWDUVL27

BeLight Get Backup Pro 3.5.build.1371

https://www.fshare.vn/file/Z7RZFSHQ1LLX

BeLight Get Backup Pro 3.5.2.build.1406

https://www.fshare.vn/file/Y3AT3PYIBTUH

BeLight Get Backup Pro 3.5.4

https://www.fshare.vn/file/DO32TNH9IK3D

BeLight Get Backup Pro 3.5.5 Build 1434

https://www.fshare.vn/file/KCP9XLWKQRB2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  SuperDuper! - Sao lưu partion như Norton Ghost của Win
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.