GhostNote – Ứng dụng tạo ghi chú trên Mac

May 16, 2019
Business
1 0

GhostNote là ứng dụng ghi chú cực kỳ tiện lợi và hữu ích trên mac.

GhostNote Có thể tạo ghi chú tới:

 • Úng dụng
 • Tài liệu
 • Thư mục
 • Website
Ghostnote còn có thể 'chơi' với các phần mềm khác như:
 • Apple Products
  • iPhoto
  • Keynote
  • Numbers
  • Pages
  • Xcode
  • iTunes
  • Preview
  • Terminal
  • Safari
  • QuickTime
  • TextEdit
  • System Preferences
 • Microsoft Office
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
 • Adobe Suite
  • Photoshop CC
  • Illustrator CC
  • Indesign CC
  • AfterEffects CC
  • Premiere CC
  • Lightroom CC
  • Flash CC
  • Acrobat CC
 • Others
  • Sketch
  • Sublime Text
  • Textmate
  • Colloquy
  • Atom
  • Github for Mac
  • IntelliJ
  • AppCode
  • Airmail
 • URL access in the following browsers
  • Safari
  • Chrome

 

Note: Now requires OS X 10.10 or later.

Ghostnote2_2.1.4

https://www.fshare.vn/file/CFUS3P58F7GD

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Handy Note – Ứng dụng ghi chú nhỏ gọn trên Mac
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.