GoodNotes cho Mac – Ứng dụng ghi chú thông minh

May 21, 2020
Developer
3 0

GoodNotes sẽ biến máy Mac của bạn thành giấy kỹ thuật số thông minh và hệ thống quản lý tài liệu mạnh mẽ. Sử dụng các tính năng tương tự từ phiên bản iPad của GoodNotes trên máy Mac của bạn và làm việc với các tài liệu của bạn ở nơi bạn muốn và khi nào bạn muốn.

Tính năng GoodNotes cho Mac

  • Tạo sổ ghi chép kỹ thuật số và nhập văn bản bằng bàn phím, bút stylus
  • Nhập PDF và hình ảnh để chú thích chúng trong GoodNotes
  • Thêm tài liệu từ máy Mac của bạn vào sổ ghi chép GoodNotes hiện có
  • Sắp xếp tài liệu của bạn trong các thư mục và tạo các thư mục con
  • Đánh dấu các tài liệu, trang và thư mục quan trọng nhất của bạn
  • Tạo phác thảo tùy chỉnh để điều hướng dễ dàng hơn thông qua các tài liệu
  • Xuất ngay lập tức các tài liệu hoặc trang dưới dạng PDF thông qua kéo thả
  • Đồng bộ hóa các thay đổi mới nhất của bạn với iPad, iPhone và các máy Mac
  • Di chuyển, thay đổi kích thước và xoay chữ viết tay hoặc thay đổi màu sắc
  • Điều hướng qua các tệp PDF đã nhập với các siêu liên kết hiện có

Lưu ý: Chỉ chạy trên macOS Catalina 10.15 trở lên

GoodNotes_5.4.13

https://www.fshare.vn/file/MMYQI3J899AF

GoodNotes_5.4.23

https://www.fshare.vn/file/H5Z9ZYMYN6JY

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Doo - Get Things Done - Trình nhắc nhở "vui vẻ"
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.