GPG SuiteMac 2019 – Ứng dụng mã hóa email và tệp tin đính kèm trên Mac

GPG Suite for Mac là một bộ giải pháp chứa đựng các công cụ giúp mã hóa và bảo vệ nội dung email của người dùng Mac. Chương trình này có khả năng tương thích hoàn hảo với ứng dụng Mac Mail, đây là điểm giúp GPG Suite for Mac nổi bật hơn so với các phần mềm cùng loại.

GPG Mail
integrates the full power of GPG seamlessly into macOS Mail. Protecting your emails has never been so simple.

GPG Keychain
allows you to manage your OpenPGP keys. Create new keys, modify existing ones and import your colleagues’ keys from a key server.

GPG Services
integrates the power of GPG into almost any application via the macOS Services context menu. It allows you to encrypt/decrypt, sign/verify text selections, files, folders and much more.

MacGPG
is the underlying encryption engine of GPG Suite. If you are familiar with the command line, you can use its raw powers. Based on the latest version of GnuPG.

Compatibility: macOS 10.13 or later 64bit
Homepage https://gpgtools.org

GPG_Suite_2019.2

https://www.fshare.vn/file/FEFOV5QZJGEC

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Adware Removal - Gỡ bỏ Adware, Malware trên trình duyệt

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.