Hisan 50+ Ink Splash Transitions – 50+ hiệu ứng chuyển cảnh mực loang

Nov 3, 2019
DESIGN ASSET
0 0

Hisan 50+ Ink Splash Transitions – RocketStock RS3024 – 50+ hiệu ứng mực chuyển cảnh …, Pack đang được bán trên rocketstock với giá $79.

Pack bao gồm 50+ hiệu ứng chuyển mực cảnh định dạng MOV

Xem chi tiết tại đây: RocketStock

 Thông tin chi tiết:

 • Type file: MOV, MP4
 • Tương thích: After Effects, Premiere Pro, and Final Cut Pro…
 • Độ phân giải:  4K, 1080
 • No Plugins

RocketStock – Hisan

https://www.fshare.vn/file/8YVAIGHS7BQJ

Chú ý:

– Mọi thắc mắc và lỗi post tại Group macOS. Cộng đồng macOS sẽ HỖ TRỢ NGAY

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Glitch Transitions - hơn 100 hiệu ứng chuyển cảnh cực ngầu
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Comments
 • Link bị lỗi rồi ạ !

  Nguyen Quoc Hung November 22, 2019 10:52 am Reply
  • Link vẫn bình thường

   Maclife.vn November 22, 2019 10:56 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.