Hollywood Film Color Grading – Preset chỉnh màu đẹp cho After Effect

Jan 2, 2020
Action & Presets
0 0

Bộ Preset chỉnh màu cực đẹp chuyên dành cho After Effect

Thông tin chi tiết:

 • Hollywood Film Color Grading | Duration 01:01
 • 1 Cinematic Trailer
 • 22 Segments
 • 22 Text placeholders
 • 15 Media placeholders
 • 16 Hollywood Presets
 • 1 Anamprphic Look Preset
 • Resolution: 1920×1080
 • Tương thích: After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
 • No Plugins
 • Chi tiết xem tại đây: Tại đây

Hollywood Film Color Grading

https://www.fshare.vn/file/CQCB8WL1455Y

 

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.