Hot Door CADTools – Plug-in thêm tính năng cho Illustrator

Jan 15, 2020
MAC APPLICATION
0 1

Hot Door CADTools cho Adobe Illustrator là một giải pháp Plug-in CAD hoàn chỉnh cho Adobe Illustrator. Vẽ trong bất kỳ tỷ lệ, chỉnh sửa và kích thước tác phẩm nghệ thuật vector bằng một cú nhấp chuột. Nhấp và kéo với 87 công cụ để thiết kế hoạt động vừa dễ dàng vừa hiệu quả.

Control Plug-ins:

  • ArtLabel 1.7.0
  • ArtTags 1.7.0
  • DocLabel 1.7.0
  • FixPix 1.7.0
  • NitPicker 1.7.0
  • ParticuLayer 1.7.0
  • TimeSheet 1.7.0

Hot_Door_CADtools_v12.1.1_and_Control_Plug-ins_v1.7

https://www.fshare.vn/file/C5EC9XN7R1JB

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Xtream Path - Plugin chỉnh sửa Path chuyên nghiệp cho Illustrator

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments
  • Ngon quá, tìm cái này mỏi mắt, thanks

    Pepe January 19, 2020 5:57 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.