IconFly – Phần mềm tạo icon từ file ảnh

Jun 18, 2019
Developer
2 1
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

IconFly là ứng dụng được thiết kế để đơn giản hóa việc tạo icon cho phần mềm, hoặc một bộ biểu tượng đầy đủ cho các ứng dụng macOS, iOS và watchOS của bạn. Tất cả bạn cần làm là import hình ảnh, chọn loại biểu tượng của bạn, tạo xem trước biểu tượng và xuất; hoặc bạn có thể sử dụng tính năng QuickIcon để tạo biểu tượng mà không cần bước tạo bản xem trước

Features List:

 • Support the following image formats for importing: PNG, JPEG, TIFF, GIF, ICNS, PSD, EPS, AI, PDF
 • Create app icons for macOS, iOS, and watchOS
 • Support appiconset and iconset
 • Support icons preview in each dimension before export
 • Support replacing image for each dimension cell separately
 • Automatically remove alpha channel for iOS and watchOS app icons
 • Support ICNS with Retina for macOS icons
 • Create a folder with an icon
 • Set an icon on the folder and file
 • Save icons as separate images in the following formats: PNG, JPEG, TIFF
 • Built-in masks
 • Preview in Dock for macOS icons
 • Support app icons for iOS 7 and later
 • Support app icons for watchOS 1 and later
 • Support app icons for 38 mm, 40 mm, 42mm, and 44 mm Apple Watch
 • Create a full set of app icons for Android
 • Create Web Clip icons, favicon, and Android web icons
 • QuickIcon
 • Automatic image naming
 • Actively supported and consistently updated
Tham khảo thêm  Icons8 - Công cụ tìm icon chuyên dụng

Requirements for IconFly

 • Intel, 64-bit processor
 • OS X 10.10 or later

IconFly_3.9.1

https://www.fshare.vn/file/MZUYZTUK16GH

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.