Image-Ascii – Chuyển ảnh chụp thành ảnh kiểu Ascii

Nov 15, 2019
MAC APPLICATION
0 0

Image-Ascii cho phép bản chuyển ảnh màu bình thường thành ảnh đơn sắc nghệ thuật kiểu Ascii, ngoài ra bạn còn có thể chuyển cả Text thành Ascii

Phần mềm hỗ trợ các định dạng ảnh JPEG, GIF or PNG chỉ cần chọn file và nhấn “convert”.

Image-Ascii_2.3

https://www.fshare.vn/file/3ZFUS53OWADS

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Franzis BLACK & WHITE projects - Plugin tạo ảnh đen trắng

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.