Image Crop – Công cụ crop ảnh gọn nhẹ trên Mac

Jan 14, 2018
MAC APPLICATION
0 0

Một số bạn thỉnh thoảng cần crop lại 1 vài tấm hình sao cho bố cục đẹp hơn, tuy nhiên nếu chỉ mỗi crop hình mà phải mở photoshop lên thì không khác gì dùng dùng dao mổ trâu để giết gà. Với Image Crop, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Crop, chuyển đổi và đổi tên hàng ngàn tập tin hình ảnh trong chế độ hàng loạt với Image Crop. Crop ảnh của  để loại bỏ các khu vực không mong muốn hoặc để bố cục đẹp hơn. Ngoài ra, nếu tệp hình ảnh gốc không được đặt tên hợp lý, bạn có thể sử dụng tính năng Cắt ảnh để đưa ra tên có ý nghĩa để giúp họ dễ dàng tìm và xác định hơn.

But here’s what has to offer Crop Image:
* Cut your images in batch mode
Automatically Crop your images to one of the following aspect ratios: 1: 1, 4: 3, 3: 2, 16: 9
* Select the corner where he begins the crop area
* Use pixels or percentages to define the crop area
* Preview of the crop area for each image
* Convert and rename your pictures in batch mode
* Keep the EXIF ​​information and the date of creating original images
* Input formats: JPG, JPEG, JPE, JP2, JPX, PNG, TIFF, TIF, GIF, BMP
* Output formats: JPG, JPEG, JPE, JP2, JPX, PNG, TIFF, TIF, GIF, BMP
* Save cropped images in a folder of your choice

Image_Crop_v1.2

https://www.fshare.vn/file/9N8UD2SMH9LU

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  SnapHeal Pro - Loại bỏ các đối tượng không mong muốn khỏi ảnh

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.