IMT Exif Remover – Gỡ bỏ thông tin Exif ra khỏi ảnh JPEG

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0
IMT Exif Remover là công cụ được tạo ra để gõ bở thông tin EXIF ra khỏi những ảnh có định dạng JPEG EXIF-Data hiển thị rất nhiều thông tin về thiết bị chụp như: ngày tháng, camera model, và rất nhiều thông tin khác, nếu vì lý do nào đó bạn không muốn người khác
coi những thông tin này. IMT Exif Remover là phần mềm tốt nhất trên Mac.

What’s New

Version 1.40:

  • Fixes bug of saving images on OS X 10.5 Leopard.

Requirements

OS X 10.5 or late

IMT Exif Remover 1.40

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  WidsMob Montage - Tạo ảnh kiểu mosaic dễ dàng

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới