IMT Exif Remover – Gỡ bỏ thông tin Exif ra khỏi ảnh JPEG

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0
IMT Exif Remover là công cụ được tạo ra để gõ bở thông tin EXIF ra khỏi những ảnh có định dạng JPEG EXIF-Data hiển thị rất nhiều thông tin về thiết bị chụp như: ngày tháng, camera model, và rất nhiều thông tin khác, nếu vì lý do nào đó bạn không muốn người khác
coi những thông tin này. IMT Exif Remover là phần mềm tốt nhất trên Mac.

What’s New

Version 1.40:

  • Fixes bug of saving images on OS X 10.5 Leopard.

Requirements

OS X 10.5 or late

IMT Exif Remover 1.40

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Hydra - Ứng dụng tạo ảnh HDR gọn nhẹ
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.