Instant Translate – Tra từ nhanh ngay trên Menubar

Aug 31, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Instant Translate có chức năng tương tự translate it mà mình đã giới thiệu trước đây. Phần mềm hiện 1 icon ngay trên menu bar giúp bạn tra từ hoặc dịch 1 đoạn văn bản 1 cách nhanh chóng mà không cần vào google translate

Instant_Translate_v3.0.2

https://www.fshare.vn/file/Y26CXG53R9RR

Instant_Translate_v3.1

https://www.fshare.vn/file/OQFNPAZTY23Y

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.