Integrity Pro – Kiểm tra Website broken-link và hơn thế

Jul 29, 2019
Developer
1 0
Chú ý:

Từ macOS Catalina 10.15, ngoài tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây. Bạn cần tắt làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây để có thể chạy được ứng dụng bên ngoài App Store (Ví dụ: Adobe Zii, Tuxera NTFS….)

Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất. Khi bài dài mình sẽ tạo Post mới, sẽ có link dẫn tới post mới ở cuối bài

Integrity Plus là phần mềm kết hợp tính năng của Integrity, trình kiểm tra liên kết miễn phí và Scrutiny, bộ công cụ quản trị trang web. Nếu bạn quản lý nhiều hơn một trang web, thì Integrity Plus cho phép bạn lưu các thiết lập cho mỗi trang web và chuyển đổi giữa chúng. Nó tạo ra một sitemap trong xml và một loạt các định dạng khác. Nó cũng thêm một hộp tìm kiếm và nút lọc để giúp bạn tìm kiếm dữ liệu của bạn.

Phiên bản 6 nhanh hơn và nhẹ hơn.

Quét trang web của bạn và kiểm tra các liên kết bị hỏng – nhanh và chính xác như Integrity
Tất cả các tính năng của Integrity miễn phí
Quản lý nhiều trang web
Tạo sitemap bằng xml, dấu chấm và csv
Các tùy chọn sitemap xml tốt, tùy chọn bao gồm hình ảnh và tệp PDF, thêm các quy tắc để cài đặt tần suất cập nhật và ưu tiên, hoặc chỉnh sửa theo cách thủ công
Tìm kiếm dữ liệu của bạn
Lưu trữ các trang trong khi quét với tùy chọn để chuyển đổi chúng sang một kho lưu trữ có thể duyệt

Integrity Plus 6.9.1

https://www.fshare.vn/file/OA27JUFAT3KE

Tham khảo thêm  Core Animator - Công cụ tạo nội dung "động" trên Mac

Integrity Plus 6.11

https://www.fshare.vn/file/R2SIVNA7UHJ1

Integrity Plus 8.0.4

https://www.fshare.vn/file/1CDJCSPV16IR

Integrity Plus 8.0.12

https://www.fshare.vn/file/I2J9CQC7QRGN

Integrity Pro 8.1.3

https://www.fshare.vn/file/64P2RGNN49NB

Integrity Pro 8.1.4

https://www.fshare.vn/file/TALVBMWF7D2V

Integrity Pro 8.1.8

https://www.fshare.vn/file/689CO343Q9SY

Integrity Pro 8.1.9

https://www.fshare.vn/file/2OYICV4OQGQ1

Integrity Pro 8.1.14

https://www.fshare.vn/file/BFY93EFQ6BTW

Integrity Pro 8.1.15

https://www.fshare.vn/file/7WRRC33ZDMQI

Integrity Pro 8.1.16

https://www.fshare.vn/file/SX28M8XQLKS1

Integrity Pro 8.1.20

https://www.fshare.vn/file/72GQ552LJOH3

IntegrityPro 9.0.6

https://www.fshare.vn/file/CJCU18RVWN9Z

 

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.