IP Scanner Pro – Hiển thị tên máy, users và địa chỉ IP của máy Mac trong mạng

IP Scanner Pro sẽ quét và xác định danh tính của tất cả các máy tính và các thiết bị Internet trong mạng LAN

Khi chạy ứng dụng, thỉnh thoảng phần mềm tự mở 1 đường dẫn, cứ đóng nó lại và sử dụng bình thường.

Các tính năng chính

  • Hiển thị thông tin tên Thiết bị, Địa chỉ IP, địa chỉ MAC.
  • Click đúp để hiển thị thông tin chi tiết hơn
  • Click chuột phải để Ping hoặc scan Port

IPscaner1

IPscaner2

IP Scanner 3.51

https://www.fshare.vn/file/B9YV6Z7RVWL1

IP Scanner 3.53

https://www.fshare.vn/file/WHGK982DGWWK

IP Scanner Pro 3.84

https://www.fshare.vn/file/T7AIHK6S8JPM

IP Scanner Pro 3.9.1

https://www.fshare.vn/file/PW4I2GUNEP48

IP_Scanner_Pro_3.93.6

https://www.fshare.vn/file/QRDAYTVMBEP6

IP_Scanner_Pro_3.94.2

https://www.fshare.vn/file/UE6D2VZ4BWDU

P_Scanner_Pro_3.94.3

https://www.fshare.vn/file/EC7RWZZO8T4V

IP_Scanner_Pro_3.95

https://www.fshare.vn/file/H2MM1YHAQHY6

IP_Scanner_Pro_3.96

https://www.fshare.vn/file/FTIVJRX5MHAM

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  SSH Tunnel - Công cụ kết nối SSH trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.