iPhoto – Phần mềm quản lý và xử lý ảnh

Mar 12, 2017
Business
0 0

Apple iPhoto là ứng dụng quản lý ảnh gọn nhẹ và dễ dàng trên Mac, Phần mềm giúp bạn tổ chức ảnh một cách trật tự và dễ dàng tìm kiếm khi cần. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ một số thao tác edit cơ bản như crop, resize, thêm text…

Version 9.4.2:

  • Photos now can be added to shared streams or My Photo Stream by dragging them to “Photo Stream” in the source list
  • Multiple email addresses can now be copied and pasted in the “Shared with” field for shared streams
  • When more than five subscribers “Like” a photo in a shared stream, their names are now displayed correctly
  • Contextual menu now includes an Import command to import all the photos contained in a shared photo stream
  • Addresses the reliability of Shared Photo Streams when switching between iPhoto and Aperture with the same library
  • Fixes an issue that could prevent Microsoft Outlook from being used to email photos from within iPhoto
  • Updated national holidays are available for use in printed photo calendars
  • Includes stability improvements
  • iphoto2

iPhoto

http://www.fshare.vn/file/T8G0NC7WMT/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.