iSkysoft Data Recovery – Phần mềm phục hồi dữ liệu trên Mac

Jul 10, 2019
MAC APPLICATION
2 0

ISkysoft Data Recovery for Mac là phần mềm dễ dàng, nhanh nhất và an toàn nhất giúp bạn khôi phục dữ liệu bị mất do lỡ xóa, Format, thao tác sai, nhiễm virus và và các lý do khác.

iSkysoft Data Recovery 3.0.4

https://www.fshare.vn/file/7WOFSHORGQ1L

iSkysoft Data Recovery 3.0.5

https://www.fshare.vn/file/CA6RZESITC1S

iSkysoft_Data_Recovery_4.0.0.10

https://www.fshare.vn/file/3I2GWWKRVTAN

iSkysoft_Data_Recovery_4.2.0.2

https://www.fshare.vn/file/F6BTWT5Y4C6H

iSkysoft_Data_Recovery_5.0.0.1

https://www.fshare.vn/file/8YWCN2YG51H1

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Prosoft Engineering Data Rescue - Phần mềm phục hồi dữ liệu cho Mac

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.