iThoughtsX – Công cụ vẽ bản đồ tư duy trên Mac

Oct 17, 2017
MAC APPLICATION
2 0

iThoughtsX là ứng dụng vẽ bản đồ tư duy trên Mac. Phần mềm dựa trên iThoughtsX trên ipad và iphone vì vậy bạn hoàn toàn có thể đọc được file tạo trên iphone hoặc ipad

iThoughtsX 4.3

Typical Uses:

 • Course Notes/Revision
 • Project planning
 • Task lists
 • Brainstorming
 • Goal setting
 • WBS
 • Meeting Notes
 • GTD

Import and export many different file formats:

 • Mindjet MindManager
 • Freemind/Freeplane
 • Novamind5
 • XMind
 • iMindmap
 • Mindview
 • ConceptDraw MINDMAP
 • OPML
 • Markdown
 • Plain/rich text
 • CSV
 • MyThoughts (import only)
 • Mindnode (import only)
 • Mindmapper (import only)

iThoughtsX 4.3

Export maps as documents:

 • Powerpoint/Keynote (PPTX)
 • Word/Pages (DOCX)
 • Excel/Numbers (CSV)
 • PDF
 • Image (PNG)
 • Website (zip package of map, html and attachments)

Out the box:

 • 30 background canvas options, 90 ‘stock images’ and over 50 ‘stock icons’
 • 4 built in layouts (horizontal, vertical, topdown and fishbone)
 • 6 link styles (straight, kinked, right angled, curved, s-bend and tapered)
 • 5 shape options (rounded rectangle, oval, line, rectangle and none)
 • Advanced mindmap options (note, callouts, boundaries, relationships, hyperlinks, attachments, task information etc.)

iThoughtsX 4.3

iThoughtsX 4.3

https://www.fshare.vn/file/FMN4BWEXBEUT

iThoughtsX 4.12

https://www.fshare.vn/file/46BPELIHNLN8

iThoughtsX 4.14

https://www.fshare.vn/file/9CLOEP43SJYX

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Mindjet MindManager - Phần mềm quản lý dự án trên MAC

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới