iWork - Bộ phần mềm văn phòng của Apple - Apps, Games, Tips for macOS

iWork – Bộ phần mềm văn phòng của Apple

Mar 12, 2017
Business
0 0

Work là một bộ phần mềm văn phòng do Apple tạo ra cho hệ điều hành OS X và iOS. Toàn bộ số phần mềm nằm trong bộ iWork của Apple bao gồm Pages, Numbers, Keynote.

iWork 9.2

http://www.fshare.vn/file/TJDYSZB3YT/

Cập nhật 10-2015 – KeyNote 6.6 – Number 3.6 – Pages 5.6

https://www.fshare.vn/file/APHZ912W6UGI

https://www.fshare.vn/file/O48GD9S2KDUY

https://www.fshare.vn/file/D8QRC5D7JVJT

Cập nhật 11-2016 – KeyNote 7.0.5 – Number 4.0.5 – Pages 6.0.5 (Hỗ trợ Touch Bar trên Macbook Pro 2016)

https://www.fshare.vn/file/Z4BWCN342P3Y

https://www.fshare.vn/file/R4Y7WL1ZQFML

https://www.fshare.vn/file/YEUUD1P7OG2J

Lam Phong Store
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Bộ cài OS X Mountain Lion 10.8.3

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới