Jaksta Video Converter – Phần mềm chuyển đổi định dạng video gọn nhẹ

Apr 16, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Jaksta Video Converter là ứng dụng nhỏ gọn, giúp chuyển đổi qua lại giữa hầu hết các định dạng video phổ biến, giúp bạn có thể sử dụng file sau khi chuyển đổi vào nhiều mục đích khác nhau. Các lựa chọn đầu ra bao gồm:

iPhone/iPod
Android Tablet/ Phone
Quicktime
PSP
Playstation 3
Sony Bravia TV
XBox 360
AAC Audio
MP3 Audio
WAV Audio
Google TV
DivX

Trang chủ: https://www.jaksta.com/products/mac/jaksta-converter

Jaksta Video Converter v2.0.8

https://www.fshare.vn/file/TTC2W7WQOYJJ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  FonePaw Video Converter Ultimate cho Mac - Ứng dụng chuyển đổi định dạng Video
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.