JetBrains AppCode - Bộ công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng trên iOS - Apps, Games, Tips for macOS

JetBrains AppCode – Bộ công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng trên iOS

Feb 28, 2019
Developer
0 1

AppCode là một giải pháp iOS/OS X IDE chuyên nghiệp được xây dựng trên nền tảng Intelli J. Nó giúp các nhà lập trình tạo ra các ứng dụng xuất sắc cho các thiết bị của Apple như Mac, iPhone và iPad.

Là một trong những sản phẩm truyền thống tốt nhất của JetBrains, AppCode tập trung các công cụ mạnh mẽ nhất cho khả năng phân tích nâng cao và một trình soạn thảo cực kỳ thông minh, định dạng mã tự động cho phép xây dựng nhiều tính năng và hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ.

Code fast with an IDE that analyzes your context and understands your project. Benefit from more kinds of code completion and formatting than you can imagine. Focus on important tasks and let AppCode take the routine away: from simple property declaration to inserting complex code chunks via live templates. Write clean and correct code with AppCode. Static analysis for all supported languages will highlight every error or warning and suggest quick-fixes right as you type.

Thought-out and convenient code navigation and code completion
On the fly code analysis with quick-fix suggestions
Project-wide usages search for classes, methods, variables, resources
Instant code transformation intention actions, including i18n support
Better code refactorings: ‘Change Signature’, ‘Extract Method’, etc.
Can open and create Xcode projects
Integrates with the Interface Builder
Can run your app on iOS device or in simulator
Unit test runner for OCUnit
Has a debugger with evaluate expression
Supports Subversion, Git, Perforce and CVS version control systems

Tham khảo thêm  JetBrains PyCharm - Bộ công cụ lập trình Python

 

REQUIREMENTS

OS X 10.6.8 or later

AppCode 2016.2.4

https://www.fshare.vn/file/UR2MRQ1MTXXL

AppCode 2016.3.1

https://www.fshare.vn/file/I1EJCRIY11QD

AppCode 2017.2

https://www.fshare.vn/file/IXWEZICW85PV

AppCode 2018.1.2

https://www.fshare.vn/file/VHIUGFGTFFKB

JetBrains.AppCode.v2018.3.1

https://www.fshare.vn/file/38M6NICYG4WY

JetBrains.AppCode.v2018.3.2

https://www.fshare.vn/file/EVWM6PSJ1B6M

JetBrains.AppCode.v2018.3.3

https://www.fshare.vn/file/JINFWZ1UXWE2

JetBrains.AppCode.v2018.3.4

https://www.fshare.vn/file/J1AYTXVE1NV9

JetBrains.AppCode.v2018.3.5

https://www.fshare.vn/file/4OSQ1NV6WT4R

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.


Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới