JetBrains PyCharm - Bộ công cụ lập trình Python - Apps, Games, Tips for macOS

JetBrains PyCharm – Bộ công cụ lập trình Python

Jan 22, 2019
Developer
17 1

JetBrains PyCharm hay Python IDE với bộ công cụ hoàn chỉnh các công cụ cho phát triển với ngôn ngữ lập trình Python. Ngoài ra, các IDE cung cấp khả năng cao cấp để phát triển web chuyên nghiệp.

Giống như tất cả các IDE JetBrains khác, PyCharm có trình biên tập mã thông minh và nắm bắt sâu sắc về Python giúp tăng năng suất đáng kể: định dạng mã tự động, hoàn thành mã, tái cấu trúc, autoimport,và nhiều hơn nữa. Các tính năng này làm cho PyCharm một công cụ mạnh mẽ trong tay của cả những người phát triển Python chuyên nghiệp và những người mới bắt đầu.

Trang chủ:https://www.jetbrains.com/pycharm/

License Server: http://idea.pjoc.pub
When activated, this server is temporarily prohibit LittleSnitch AppCode connection va.packetderm.com on port 53.
Or, in the / etc / hosts to temporarily register the line: 127.0.0.1 va.packetderm.com
Upon activation, these restrictions can be removed.

server More:
http://jetbrains.tencent.click
http://172.245.22.235:1017
http://idea.imsxm.com/

Another license server: http://diy-cia48621793.rhcloud.com

Either raise the local server:
1. The current version here: https://drive.google.com/open?id=0Bx7wGDIg2K-7WVFtZTdITWc4aXc
2. Run the server.
3. Start PyCharm, enter the address of the license server http://127.0.0.1:1017
4. …
5. PROFIT! PyCharm finds the server and activated. You can then upload the server, it is no longer needed.

P.S. This local server can be run with the following parameters:
-p port
-u user
-prolongationPeriod how much is given a temporary license

 

JetBrains PyCharm 2016.1

https://www.fshare.vn/file/S8IMA9818T4U

JetBrains PyCharm 2016.23

https://www.fshare.vn/file/V76WQRD7OKHI

JetBrains PyCharm 2017.2.1

https://www.fshare.vn/file/CLRQ554THNJJ

JetBrains PyCharm 2018.1.2

https://www.fshare.vn/file/VZ49NA6PSJ3H

JetBrains.PyCharm.Professional.v2018.2.5

https://www.fshare.vn/file/SFGSARR9PJ8A

JetBrains.PyCharm.Professional.v2018.3.2

https://www.fshare.vn/file/V4OQFNN37FBY

Tham khảo thêm  JetBrains AppCode - Bộ công cụ hỗ trợ lập trình ứng dụng trên iOS

JetBrains.PyCharm.Professional.v2018.3.3

https://www.fshare.vn/file/6WPJALU76Z5H

JetBrains.PyCharm.Professional.v2018.3.4

https://www.fshare.vn/file/FQ59KRWYTX1Z

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới
Inline
Like Page để nhận được thông báo khi có phần mềm mới