Jixipix Watercolor Studio Pro – Chuyển ảnh sang kiểu màu nước nhanh chóng

Jan 10, 2020
Graphics & Design
0 1

Jixipix Watercolor Studio Pro là phần mềm tự động chuyển từ bức ảnh chụp sang màu nước với phong cách thực tế và tự nhiên

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biến ảnh chụp thành ảnh dạng màu nước, tranh sơn dầu với hiệu ứng hết sức tự nhiên.

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.2.91

https://www.fshare.vn/file/CG1JBMZQJ85U

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.3.0

https://www.fshare.vn/file/5GJ6VNEOXF1L

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.3.3

https://www.fshare.vn/file/U61EJ9G7DZJH

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.4.0

https://www.fshare.vn/file/43QAU4SD7MAA

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.4.5

https://www.fshare.vn/file/4EFLHD2YDQ8P

JixiPix_Watercolor_Studio_Pro_1.4.6

https://www.fshare.vn/file/AT1EMM1XCMU4

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  CameraBag 2 - Chỉnh sửa và tạo hiệu ứng cho ảnh
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.