Joyoshare iPhone Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên iOS

Oct 27, 2018
MAC APPLICATION
0 0

Joyoshare iPhone Data Recovery là ứng dụng giúp bạn phục hồi file bị mất trên thiết bị ios, trên bản backup iTunes hay bản backup iCloud một cách an toàn và nhanh chóng nhất

Joyoshare_iPhone_Data_Recovery_1.0.0

https://www.fshare.vn/file/9M1ZMWG7D1O3

Joyoshare_iPhone_Data_Recovery_2.0.0

https://www.fshare.vn/file/CB7R2NU2DH2I

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối cùng sẽ là phiên bản mới nhất.

Macbookgiasi.vn
Laptopvang

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Omni Recover - Công cụ phục hồi dữ liệu trên iOS

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.