Joyoshare iPhone Data Recovery – Phục hồi dữ liệu trên iOS

Oct 27, 2018
MAC APPLICATION
0 0

Joyoshare iPhone Data Recovery là ứng dụng giúp bạn phục hồi file bị mất trên thiết bị ios, trên bản backup iTunes hay bản backup iCloud một cách an toàn và nhanh chóng nhất

Joyoshare_iPhone_Data_Recovery_1.0.0

https://www.fshare.vn/file/9M1ZMWG7D1O3

Joyoshare_iPhone_Data_Recovery_2.0.0

https://www.fshare.vn/file/CB7R2NU2DH2I

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Apeaksoft iOS Toolkit - Ứng dụng khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp trên iOS
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.