JustBroadcaster for YouTube – Video streaming YouTube ngay trên Mac

JustBroadcaster for YouTube cho phép bạn Live Stream Youtube từ máy Mac của bạn. Bạn chỉ cần chọn nguồn Video để chèn vào template có sẵn và bắt đầu stream

Ứng dụng hỗ trợ Built in Camera USB, DV, HDMI Camera, hoặc Live stream ứng dụng nào đó trên màn hình, Bạn cũng có thể live stream iOS game, đơn giản chỉ cần kết nối iphone qua cổng lighting.

justbroadcaster for facebook

Feature for YouTube

  • We have created a fairly simple interface for you to publish your stream on YouTube. Just press a couple of buttons and your stream will be on YouTube.

JustBroadcaster for YouTube

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.6.7

https://www.fshare.vn/file/7UE5BU1A3AVA

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.7

https://www.fshare.vn/file/SVQQ9PLIKYXJ

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.7.2

https://www.fshare.vn/file/814BXG6AJOFV

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.7.4

https://www.fshare.vn/file/GNO6IS7DXDP5

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.7.6

https://www.fshare.vn/file/K3IY22TR51J9

JustBroadcaster.for.YouTube.v1.7.7

https://www.fshare.vn/file/DKGD8PNTVNDL

JustBroadcaster_for_YouTube_1.7.9

https://www.fshare.vn/file/9XROSR41KF57

JustBroadcaster_for_YouTube_2.0

https://www.fshare.vn/file/J3J6WVBQGP1O

JustBroadcaster_for_YouTube_2.1

https://www.fshare.vn/file/8KXOCEQ8OEP2

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Wirecast Pro 13 - Live Stream Facebook, Youtube ngay trên Mac
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.