Komodo IDE – Bộ công cụ hỗ trợ lập trình

Oct 4, 2017
Developer
0 0

Komodo IDE là một môi trường phát triển cho các lập trình với một loạt các ngôn ngữ: PHP, Perl, Python, Ruby, Javascript, HTML …

Trong bài này chúng tôi sẽ trình bày một trong những môi trường phát triển phổ biến nhất, gọi là Komodo IDE. Đây là một sản phẩm thương mại do công ty ActiveState tạo ra, phục vụ IDE để phát triển các ứng dụng với các ngôn ngữ lập trình khác nhau,


Danh sách tạo PHP, Perl, Python, Ruby và Tcl. Tất nhiên cũng hỗ trợ cơ bản hơn như HTML, CSS, JavaScript, và ngôn ngữ XML. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ một số ngôn ngữ như các khuôn mẫu RHTML, Template-Toolkit, Smarty và Django.

Komodo IDE 10.2.3

https://www.fshare.vn/file/A82B6K2CA4GO

Komodo_IDE_v11.0.0.90668

https://www.fshare.vn/file/UE9RTJYXKPMQ

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Richardson Software RazorSQL - Ứng dụng kết nối CSDL
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.