LibRaw FastRawViewer – Công cụ xem và chuyển đổi ảnh RAW

Aug 1, 2017
MAC APPLICATION
0 0

FastRawViewer is a must have; it’s all you need for extremely fast and reliable culling, direct presentation, as well as for speeding up of the conversion stage of any amounts of any RAW images of every format.

FastRawViewer is the only WYSIWYG RAW viewer that allows to see RAW exactly as a converter will “see” it, and provides RAW-based tools to estimate what a converter will be able to squeeze from the shot.

Thông tin chi tiêt tại: http://www.fastrawviewer.com/

 

LibRaw FastRawViewer v1.1.3

https://www.fshare.vn/file/BPEJ8884OUVL

LibRaw FastRawViewer_v1.3.6

https://www.fshare.vn/file/HAN926E7JWL1

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Tham khảo thêm  Topaz JPEG to RAW AI - Giúp bạn chỉnh sửa file JPEG như trên file RAW
Maclife.vn

Dù thế nào đi nữa, việc sử dụng các phần mềm Cr4ck cũng là việc làm không đúng. Nếu thấy phần mềm hữu ích, hãy mua bản quyền để ủng hộ tác giả. Nếu bạn muốn tặng mình 1 ly Cafe, nhấn vào Menu DONATE phía trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.