Lion DiskMaker – tạo usb cài đặt osx 10.7 và 10.8 Mountain Lion

Mar 12, 2017
MAC APPLICATION
0 0

Lion Disk Maker là chương trình được xây dựng dựa trên AppleScript giúp bạn có thể tạo bộ cài Mac OS X Lion hoặc Moutain Lion trên USB hoặc DVD. Khi bạn chạy chương trình, Lion Disk Maker sẽ tự động sử dụng SpotLight để tìm kiếm file cài đặt của hệ điều hành mà bạn muốn tạo ở trên máy của bạn. Sau đó chương trình

sẽ tự động tạo bộ cài trên USB hoặc DVD.

Lion Disk Maker có thể chạy trên Mac OS X 10.6 trở lên. DVD hoặc USB để chứa bộ cài phải có dung lượng là 8GB trở lên.

Lion DiskMaker – tạo usb cài đặt osx 10.7 và 10.8 Mountain Lion

http://www.fshare.vn/file/TTR2W0X99T/

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  OS X Mountain Lion - bộ cài Mac OS phiên bản 10.8.4
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.