Little Snitch 4.5.2 – Chặn kết nối Internet cho ứng dụng – Tương thích Catalina

Little Snitch Là phần mềm chặn kết nối từ ứng dụng, phần mềm nào đó tới Internet, Một ứng dụng không thể thiếu cho ai hay sử dụng phần mềm cr44ck. Little Snitch cho phép bạn kiểm soát các kết nối Internet tới ứng dụng hoặc từ ứng dụng ra ngoài Internet Theo dõi hoạt … Đọc tiếp Little Snitch 4.5.2 – Chặn kết nối Internet cho ứng dụng – Tương thích Catalina