LRTimelapse Pro – Chương trình tạo Video Time-lapse từ ảnh

Mar 25, 2020
Graphics & Design
0 0

LRTimelapse – là ứng dụng hỗ trợ tạo Video timelapse được rất nhiều nhà làm phim sử dụng. Với một vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có 1 video timelapse như những nhà làm phim chuyên nghiệp

Hướng dẫn cài đặt

Sau khi cài đặt chép file LRTimelapse.jar vào /Applications/LRTimelapse 4.app/Contents/Java

Video giới thiệu những gì Lrtimelapse có thể làm được:

LRTimelapse Pro 4.2

https://www.fshare.vn/file/D8RVT9IHLCLQ

LRTimelapse Pro 4.7.3

https://www.fshare.vn/file/XRSD8QP32P59

LRTimelapse Pro 4.7.6

https://www.fshare.vn/file/T7AIHNJHK18T

LRTimelapse Pro 4.7.8

https://www.fshare.vn/file/XF1NXG665UK3

LRTimelapse5.0.5

https://www.fshare.vn/file/X11QGR8HHORI

LRTimelapse5.0.8

https://www.fshare.vn/file/CSQZJDYHAPCE

LRTimelapse5.1.1

https://www.fshare.vn/file/WJOG2NQKBMYL

LRTimelapse5.2

https://www.fshare.vn/file/FQ7IPO2YCJHH

LRTimelapse5.2.1

https://www.fshare.vn/file/D43TL7Y1V6TD

LRTimelapse5.4

https://www.fshare.vn/file/NFW16FD9XN5J

Chú ý:

– Để cài được ứng dụng trên Maclife bạn cần phải tắt Gatekeeper theo hướng dẫn ở đây.

– Nếu đang chạy macOS Catalina bạn cần làm thêm bước tắt SIP theo hướng dẫn ở đây

– Link cuối là phiên bản mới nhất. Thắc mắc sử dụng phần vui lòng post tại Group macOS

combomacbook.com
Laptopvang

Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Tham khảo thêm  Vidmore Video Converter - Công cụ chuyển đổi định dạng Video, Audio
Maclife.vn

Từ một người yêu thích các sản phẩm của Apple. Tôi dành tình cảm đặc biệt cho Macbook bởi tính đơn giản, ổn định phù hợp với công việc của mình. Website Maclife.vn ra đời để chia sẻ tất cả những gì mình có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 5 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.